ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վանաձորի Ս. Թևոսյանի անվան պետական պոլիտեխնիկական քոլեջը սկսել է ընդունելություն 2021-2022 ուսումնական տարվա համար միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով հեռակա բաժնի հետևյալ մասնագիտությունների գծով.


«Նախադպրոցական կրթություն»

«Հաշվապահական հաշվառում»

«Գրադարանային գործ»:


Ընդունելությունն իրականացվում է նախարարության կողմից մշակված dimord.emis.am միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով:


Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են.


1. ծննդյան վկայական (անձնագիր) և սոցիալական քարտ (ՀԾՀ),

2. հիմնական կրթության վկայական կամ միջնակարգ (լրիվ) կրթության ատեստատ,

3. 900238000559 գանձապետական հաշվեհամարին վճարված 1000դր. անդորրագիր,

4. 1 լուսանկար 3x4 չափսի:


Հարթակ մուտքագրելու համար նաև անհրաժեշտ են .


1. դիմորդի կամ ծնողի բջջային հեռախոսի համարը,

2. էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաները, 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցողները, զոհված զինծառայողի երեխաները և պարտադիր ժամկետային զինծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած անձինք պետք է ներկայացնեն նաև համապատասխան փաստաթղթերը:


Ընդունելության տեղերի վերաբերյալ տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (0322)2-87-89 հեռախոսահամարին կամ դիմել քոլեջ:

Ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է ամեն օր (բացի շաբաթ և կիրակի օրերից) ժ. 10.00-16.00//մանրամասն տես այստեղ//: