ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ

ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ

ՈՒՍՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

1 ՏԱՐՎԱ ՎԱՐՁԸ`ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (ԴՐԱՄ)

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ (ԼՐԻՎ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

0

20

2 տարի

100.000

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

0

20

2 տարի

100.000

ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

0

20

3 տարի

100.000

ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

2

18

3 տարի

100.000

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

14

6

3 տարի

100.000

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

6

19

3 տարի

100.000

ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

15

5

4 տարի

100.000

ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

15

5

4 տարի

100.000

ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺԻՆ /ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ (ԼՐԻՎ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ /

ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾ

-

20

3 տարի

80000

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

-

20

3 տարի

80000

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

-

20

3 տարի

80000

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ

ՈՍԿԵՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

20

-

3 տարի

-

ԲՈԼՈՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՒՄ Է ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄ


«Ոսկերչություն» մասնագիտությամբ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ ընդունվողները սովորում են անվճար և ստանում կրթաթոշակ: Ավարտողներին տրվում է միջնակարգ կրթության ատեստատ և մասնագիտության դիպլոմ: