ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՄԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Քոլեջում կրթությունն իրականացվում է երեք կրթական ծրագրերով` միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և լրացուցիչ: Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով ուսուցումը կատարվում է ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա բաժիններում: Այսօր քոլեջում գործում են հետևյալ մասնագիտությունները.ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ

«Նախադպրոցական կրթություն»

«Հաշվապահական հաշվառում»

«Գրադարանային գործ»

«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»

«Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում»

«Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում»

ՆԱԽԱՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ

«Ոսկերչություն»

«Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում»:

«Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն»:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

«Վարսահարդարություն»

«Խոհարարություն»

«Ատաղձագործական, մանրահատակագործության, ապակեգործության աշխատանքներ»

«Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում»: