ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

0613.02.5 «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում»


Միջին մասնագիտական կրթության 0613.02.5 «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.


1)վեբ-դիզայներ,

2)վեբ-ծրագրավորող

3)գրաֆիկական դիզայներ:


Միջին մասնագիտական կրթության 0613.02.5 «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում» մասնագիտությամբ 0613.02.01.5 «Վեբ-դիզայներ» որակավորված մասնագետի՝ զբաղմունքների ոլորտում մասնագիտական պարտականություններն են.


1. նախագծել վեբ կայք իրեն յուրահատուկ կառուցվածքով և ձևատեսակով՝ դինամիկ, ստատիկ, ինտերակտիվ, ,

2. գտնել առավել հարմար լուծումներ անհրաժեշտ ինֆորմացիայի ներկայացման համար,

3. մշակել կայքի էջերի գեղարվեստական ձևավորման էսքիզներ և մակետներ,

4. կիրառել համապատասխան համակարգչային գրաֆիկական տարբեր փաթեթներ,

5. մշակված էսքիզների հիման վրա մշակել հիմնական և տիպային էջերի և ենթաէջերի գրաֆիկական դիզայնը,

6. կոդավորել կայքի գլխավոր և տիպային էջերի պատկերները,

7. ծրագրավորման համապատասխան լեզուներով մշակել նախագծված վեբ կայքը և տեղադրել ինտերնետում,

8. նախագծել և իրականացնել գովազդային, սոցիալական, քաղաքական, մշակութային պաստառների համակարգչային գեղարվեստական ձևավորում,

9. գնահատել մասնագիտական խնդիրների լուծման արդյունավետությունն ու որակը,

10. մշակել տեխնիկական առաջադրանք,

11. կազմակերպել սեփական ստեղծագործական բիզնես գործունեություն: