ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

0713.07.4 «Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն»


0713.07.4 «Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն» մասնագիտության «Ձևավորող՝ ցուցափեղկերի» որակավորմամբ մասնագետը իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքը.


1. ցուցափեղկի ձևավորող:


0713.07.01.4 «Ձևավորող՝ ցուցափեղկերի» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական գործունեության պարտականություններն են.


1. նախագծի հետ ծանոթացում,

2. գծագրի ընթերցում,

3. անհրաժեշտ նյութերի և գործիքների ձեռքբերում,

4. ցուցափեղկի ձևավորում՝ ըստ նախագծի: