ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի մայիսի 2-ի N 11 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-24/01/4


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի ապրիլի 18-ի N 09 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԾՁԲ-24/02/2


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի N 07 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-24/01/3


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի մարտի 27-ի N 05 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-24/01/2


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի մարտի 05-ի N 03 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-24/01/1


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի փետրվարի 16-ի N 01 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԾՁԲ-24/02/1


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի N 17 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-23/01/6


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի մայիսի 30-ի N 13 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-23/01/5


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի ապրիլի 3-ի N 11 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-23/01/4


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի մարտի 13-ի N 07 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՎԹԱՊՊՔ-ՄԱ-ԾՁԲ-23/02/2