ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ԿՈԼԵԳԻԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

1. ՎԱՐԴԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ – նախագահ, «Ռուսգազարդ» Լոռու ԳԳՄ տնօրեն – գործատուների ներկայացուցիչ

2. ՆԱԻՐԱ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ – քարտուղար – դասախոսական կազմի ներկայացուցիչ

3. ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՀՐԱՄՅԱՆ – անդամ – ՀՀ ԿԳՆ մասնագիտական կրթության և ուսուցման բաժնի առաջատար մասնագետ – լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ

4. ԴԱՎԻԹ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ – անդամ – Լոռու մարզպետարանի ՏԻՄ վարչության պետ – հիմնադրի ներկայացուցիչ

5. ԱՆԱՀԻՏ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ – անդամ – Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի գլխավոր մասնագետ – զբաղվածության ծառայության ներկայացուցիչ

6. ԱՐԿԱԴԻ ԽԻՏԱՐՈՎ – անդամ – «Ա2» ՍՊԸ-ի տնօրեն – գործատուների ներկայացուցիչ

7. ԿԱՄՈ ԱՍՐՅԱՆ – անդամ – Վանաձորի «Արդվին» ԲԲԸ-ի արհկոմի նախագահ – արհմիության ներկայացուցիչ

8. ՀՈՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ – անդամ – դասախոսական կազմի ներկայացուցիչ

9. ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՆԱՆՅԱՆ – անդամ – ուսանողական կազմի ներկայացուցիչ

10. ԷԴԻՏԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ - անդամ – ուսանողական կազմի ներկայացուցիչ

11. ՍԻԼՎԵՐ ԽՈՒԴԱԲԱԽՇՅԱՆ - անդամ – ուսանողական կազմի ներկայացուցիչ