ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՏՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ

ՆԱԽԱԳԱՀ - ՏՆՕՐԵՆ
ԱԶԻԶԲԵԿՅԱՆ ԶԻՆԱ ՍՈՒՐԵՆԻ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ - ԿԱԴՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ՏԵՍՈՒՉ

ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ

ԱՆԴԱՄ - ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

ՀԱՐՈՅԱՆ ԷԼՅԱ ԼՅՈՎԱՅԻ

ԱՆԴԱՄ - ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ

ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ ՀԱՅԿԱԶ ԵՂԻՇԻ

ԱՆԴԱՄ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ, ԱՐՀԿՈՄԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

ՍՈՂՈՅԱՆ ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՀԱՅԿԱԶԻ

ԱՆԴԱՄ - ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ

ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՄԱՄԻԿՈՆԻ

ԱՆԴԱՄ - ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՍՅԱ ՎԱՍՊՈՒՐԻ

ԱՆԴԱՄ - ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՎԱՐԻՉ

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱՐՄԵՆԱԿԻ

ԱՆԴԱՄ - ԶԻՆՂԵԿ