ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

1. ՊԼՈՒԶՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ ՄԻՇԱՅԻ - ամբիոնի վարիչ, հայոց լեզվի և գրականության դասախոս

2. ՀԱՐՈՅԱՆ ԷԼՅԱ ԼՅՈՎԱՅԻ - ուսումնական գծով փոխտնօրեն, անգլերեն լեզվի դասախոս

3. ԱԶԻԶԲԵԿՅԱՆ ԶԻՆԱ ՍՈՒՐԵՆԻ - կադրերի գծով տեսուչ, Ն/Դ մանկավարժության և հոգեբանության դասախոս

4. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱՐՄԵՆԱԿԻ - զինղեկ, ֆիզիկական դաստիարակության դասախոս

5. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ՆՈՐԱ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ - գծագրության, կերպարվեստի և ձեռարվեստի դասախոս

6. ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՄԱՄԻԿՈՆԻ - հայոց լեզվի և գրականության դասախոս

7. ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ ՎԱՆԻԿԻ - ֆիզիկական դաստիարակության դասախոս

8. ԱՄՐՈՅԱՆ ՆԵԼԼԻ ՍՄԲԱՏԻ - «Պատմություն» մասնագիտության մանկավարժության մագիստրոս

9. ԵՐԱՄՅԱՆ ՆԱԻՐԱ ԱՐԹՈՒՐԻ - «Անգլերեն լեզու» մասնագիտության մանկավարժության մագիստրոս

10. ԽԱՌԱՏՅԱՆ ԱՆՆԱ ՌԱԶՄԻԿԻ - հայոց լեզվի և գրականության դասախոս

11. ՍԱՐՈՅԱՆ ԱՐՓԻՆԵ ԲԱՐԻՍԻ - ռուսաց լեզվի դասախոս

12. ՆԻԱԶՅԱՆ ԼԻԼԻ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ - հայոց լեզվի և գրականության դասախոս

13. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԻՆԵՍԱ ՌԱՖԻԿԻ- պատմության և իրավունքի դասախոս

14. ԱԶԱՐՅԱՆ ԱՆԺԵԼԱ ՋԻՎԱՆԻ - աշխարհագրության և տնտեսագիտության դասախոս

15. ԴԱՎԻԴՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ ՇԱԼԻԿՈՅԻ - կոմպոզիտոր

16. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՍՈՒՐԵՆԻ -«Մանկավարժություն և մեթոդիկա նախադպրոցական կրթության» մասնագիտության մանկավարժության բակալավր

17. ՏԵՐԶԻԿՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՏԻԳՐԱՆԻ - գրադարանավար և մատենագետ

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

1. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՐՍԻԿ ԺՈՐԱՅԻ- ամբիոնի վարիչ, մաթեմատիկայի դասախոս

2. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՆԱԻՐԱ ՀՈՎԻԿԻ - որակի կենտրոնի ղեկավար, մաթեմատիկայի դասախոս

3. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ - գլխավոր հաշվապահ, տնտեսագետ

4. ՇԵԿՈՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ՀՈՎԻԿԻ- կաբինետի վարիչ, ռադիոֆիզիկոս

5. ՂՈՒԿԱՍՅԱն ՌՈՒԴԻԿ ԱՐՏՈՒՇԻ - մաթեմատիկայի դասախոս

6. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՆԻ ԱՐԹՈՒՐԻ- կառավարման բակալավր

7. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԲԵԼԱ ՍԱՄՎԵԼԻ - «Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա » մասնագիտության ճարտարագիտության բակալավր

8. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՆԵԼԼԻ ՓԱՇԻԿԻ - կենսաբանության դասախոս

9. ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ ԱՐԱՄ ՄՈՎՍԵՍԻ - արտադրական ուսուցման վարպետ, ճարտարագետ-բակալավր, ոսկերիչ

10. ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ - արտադրական ուսուցման վարպետ, ոսկերիչ

11. ԴԱՐՉԻՆՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ- արտադրական ուսուցման վարպետ, ոսկերիչ

12. ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱԼԼԱ ՀՐԱՆՏԻ - լաբորանտ, հոգեբանության մագիստրոս