ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՐՍԻԿ ԺՈՐԱՅԻ

ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ

ՂՈՒԿԱՍՅԱն ՌՈՒԴԻԿ ԱՐՏՈՒՇԻ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ, ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՂ ՈՒՍՈՒՑԻՉ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՆԱԻՐԱ ՀՈՎԻԿԻ

ՈՐԱԿԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ

ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ, ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՆԻ ԱՐԹՈՒՐԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐ, ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԴԱՍԱԽՈՍ

ՇԵԿՈՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ՀՈՎԻԿԻ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ՎԱՐԻՉ, ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿՈՍ

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԲԵԼԱ ՍԱՄՎԵԼԻ

ՔԻՄԻԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՎԱՐԻՉ, ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՆԵԼԼԻ ՓԱՇԻԿԻ

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԴԱՍԱԽՈՍ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱԼԼԱ ՀՐԱՆՏԻ

ԼԱԲՈՐԱՆՏ, ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ

ԴԱՐՉԻՆՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՐՊԵՏ, ՈՍԿԵՐԻՉ

ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՐՊԵՏ, ՈՍԿԵՐԻՉ

ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ ԱՐԱՄ ՄՈՎՍԵՍԻ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՐՊԵՏ,ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԲԱԿԱԼԱՎՐ, ՈՍԿԵՐԻՉ-ԱՐԾԱԹԱԳՈՐԾ