ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ

ՏՆՕՐԵՆ
ՀԱՐՈՅԱՆ ԷԼՅԱ ԼՅՈՎԱՅԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՆԱԻՐԱ ՀՈՎԻԿԻ

ՈՐԱԿԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՓՆՋՈՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ ԽՈՐԵՆԻ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ

ՍԱՐՈՅԱՆ ՎԻԼՅԱՄ ԱՐՏԱՇԵՍԻ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ

ԱԶԻԶԲԵԿՅԱՆ ԶԻՆԱ ՍՈՒՐԵՆԻ

ԿԱԴՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ՏԵՍՈՒՉ

ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՍՅԱ ՎԱՍՊՈՒՐԻ

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՎԱՐԻՉ

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱՐՄԵՆԱԿԻ

ԶԻՆՂԵԿ