ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

Քոլեջը կնքել է պայմանագրեր Վանաձորի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի, Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարանի և Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղերի հետ, համաձայն որոնց լավագույն շրջանավարտները կարող են ուսումը շարունակել վերոնշյալ ԲՈՒՀ-երի համապատասխան մասնագիտության 2-րդ կամ 3-րդ կուրսերում:

«Դասավանդում տարրական դասարաններում», «Նախադպրոցական կրթություն» և «Թարգմանություն և գործավարություն» մասնագիտությունների շրջանավարտները կարող են ուսումը շարունակել Վանաձորի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտում, իսկ «Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության շրջանավարտները` Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարանի և Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղերում: