ՀՀԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

Քոլեջը կնքել է պայմանագրեր Վանաձորի Պետական Համալսարանի, Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարանի և Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղերի հետ, համաձայն որոնց լավագույն շրջանավարտները կարող են ուսումը շարունակել վերոնշյալ ԲՈՒՀ-երի համապատասխան մասնագիտության 2-րդ կամ 3-րդ կուրսերում: